Блиц-уъркшоп “Go-to-market Strategy”

На 26 октомври от 18:00 часа в зала 326 (60 места) на Факултета по Математика и Информатика (ФМИ към СУ “Св. Климент Охридски”) Start It Smart организират блиц-уъркшоп заедно с екипа на Института за предприемачи на Сиско. Фасилитатор ще бъде Цветелина Тенева.

Избрахме темата “Go-to-market Strategy”, защото знаем, че тя е, меко казано, много важна за всеки стартиращ предприемач!

Темата е част от курса Стартиране на бизнес (за който можете да получите спонсорирано място до 25 октомври) и включва следните части:

  • Как формулираме и “опаковаме” продукта си
  • Как разбираме какво “движи” клиентите да купят
  • Как стигаме до тях, за да ги убедим, че им носим стойност

Форматът нарекохме блиц-уъркшоп, защото, макар и кратък, ще включва:

  • Представяне на конкретни казуси;
  • Реална работа с участниците по време на събитието.

Цветелина Тенева е мениджър и основен фасилитатор в Института за предприемачи на Сиско. Нейната експертиза е в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, управление на марки, маркетинг комуникации. Била е маркетинг директор на Орбител, има опит от правителствената информационна служба. От 8 години е треньор на практици в областта на маркетинг мениджмънта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *