Шансът на България е в глобалните онлайн услуги

На пазара на сливания и придобивания вече няма чак толкова голям значение, къде се намира една компания чисто физически, ако тя може да използва новите технологии ефективно, за да продава глобално. Онлайн търговията има огромен потенциал за развитие, такива предприемачи се търсят все повече и шансът на България е именно в създаването на системи, които да продават глобално. Това беше един от най-интересните изводи, направени по време на тазгодишното, шесто издание на конференцията „Сливания, придобивания и дялово инвестиране в България и региона”, организирана от в. „Капитал“ под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Според участниците, има много инвеститори, които влагат по 10, 20 или 50 млн. долара в компании по света, но бизнесът у нас е прекалено раздробен и не може да ги заинтересува. Затова ако искаме да бъдем забелязани от големите фондове и стратегически инвеститори, пазарът у нас трябва да се окрупни.

В своето приветствие към конференцията, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков определи дяловото финансиране и неговите предимства по следния начин: „Дяловото финансиране – това са умните пари, които помагат да се разшири производството в отрасли и предприятия, където се създава голяма добавена стойност, плащат се добри доходи на хората и компаниите в крайна сметка растат“. Според него важно предимство на този модел е, че за разлика от банковото финансиране, в случаите когато компанията изпитва трудности, дяловият инвеститор й оказва подкрепа и ако се налага – дори влага повече финансови средства, докато банката бърза да си получи парите обратно. Освен това, Трайков посочи, че именно дяловото финансиране може да увеличи добавената стойност на българската икономика.

Той подчерта още, че дяловото инвестиране е важно, защото допълва банковото, помага с експертиза или средства на компании със задължения към банките. „Това са парите за това, което ви трябва и когато ви трябва, а не за каквото админстрацията има, когато кандидатствате след време“ – каза още министърът. Според него, малкото сделки през годината показват, че „пазарът на купувачите” не е свършил. Това от една страна говори за затрудненията на предприятията, но е и добра възможност на активните фондове (в това число и по инициативата JEREMIE) да инвестират в атрактивни компании.

В рамките на форума бяха представени някои от най-големите инвестиционни фондове, работещи в региона, включително NEVEQ, Axxess Capital, полското дружество за управление на рисков капитал Mezzanine Managemeng, както и Европейският инвестиционен фонд. Павлин Петков, управляващ директор на Axxess Capital представи най-новия дъщерен фонд на групата, който е основан през септември – Axxess Bulgaria Growth Fund. Той е с капитал от 60 млн. евро, които планира да вложи в предприятия, които търсят възможности да се разрастват. Фондът ще влага между 2 и 6 млн. евро във всяка отделна сделка и ще се стреми към придобиване на значителен дял от съответната компания. Сред приоритетните му сегменти са софтуерната индустрия, здравеопазването, ритейл и др., а основните критерии за избор на компании са интегритетът на ръководството, цялостния ръст на съответния сектор и др. Това е третият фонд на групата, като първият вече е осъществил 24 дялови инвестиции и е увеличил четирикратно вложените пари, а вторият има 12 вложения.

Внимание беше обърнато и на инициативата JEREMIE, която вече се налага като важен иновативен инструмент за финансов инженеринг. Вече са създадени три фонда за дялово участие, за които са избрани мениджъри – за рисков капитал, за растеж и мецанин. В следващите месеци те ще инвестират в различни компании общо 150 млн. евро по оперативна програма Конкурентоспособност и привлечен ресурс. Освен това, според министър Трайков, за всяко евро, отпуснато от фонда, се добавят 2.25 евро частни капитали, което увеличава многократно значението на инициативата.

В началото на 2012 г. ще заработи и четвъртият фонд по JEREMIE – за нововъзникващ бизнес (seed capital). Той ще е с капитал от 20 млн. евро и в момента тече процедура за избор на мениджър за него. С това България става единствената страна-член на ЕС, която чрез оперативна програма „Конкурентоспособност“, управлявана от МИЕТ, предвижда използване на пълен набор капиталови инструменти за всеки етап от жизнения цикъл на компаниите – от ранната им фаза на развитие до капиталите за експанзия и мецанин финансиране в по-зрял етап, когато бизнесът расте.

Сред останалите изводи от форума са очакванията за засилена роля на големите корпорации на пазара на сливания и придобивания, тъй като към момента те разполагат с големи кешови резерви и могат да си позволят да купят по-малки, но перспективни играчи в своите сектори. Това означава, че може би секторът на дяловите инвеститори ще е трудно конкурентен на стратегическите играчи, тъй като последните знаят много по-добре цената на това, за което плащат.

Автор: Александър Александров

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *