Автор: FED.bg
~~~~~

fed-logo-main-partnerFranchise Evaluation and Development – България e частна консултантска компания, създадена в началото на 2013г. Фирмата предлага специализирани консултантски услуги в сферата на франчайзинга и е създадена в отговор на нарастващите нужди на българските предприемачи от експертни съвети в тази област.
 
 
Услугите, които предлагаме на всеки предприемач, търсещ неоспоримите предимства на франчайза са:

  • Предварително проучаване и тест на бизнес концепцията за нейната готовност към трансформиране във франчайз;
  • Изработка на франчайз договор и друга юридическа документация;
  • Изготвяне на оперативен наръчник;
  • Изготвяне на стратегия за франчайз продажби;
  • Пълно съдействие за навлизане на чужди пазари;
  • Обучение на екип за франчайз продажби;
  • Франчайз продажби;
  • Изготвяне и провеждане на комплексни обучения за франчайз партньорите и техния екип;

Екипът ни има придобити множество квалификации и опит в разработката на франчайз концепции за български компании, продажбата на франчайз пакети на различни чуждестранни и български фирми и провеждането на специализирани обучения и тренинги.

Като част от Българската франчайз асоциация, екипът участва в теоритичната разработка на първия български франчайз в областта на недвижимите имоти “Адрес Франчайз”. За кратък период от година и половина реализираме продажби на 26 франчайз пакета – феноменален успех за българска франчайз концепция.

Съдействали сме на големи международни франчайз вериги,измежду които могат да бъдат откроени имената на оперираща в сферата на недвижимите имоти – RE/MAX – Бъгария, да извоюва позицията на един от най-бързо развиващите се франчайз региони в рамките на RE/MAX в световен мащаб, немската Reisswolf за адаптиране на модела й към условията на българския пазар и последващо пазарно развитие.

Работим в партньорство с неоспорими европейски авторитети и организации, сред които може да посочим имената на проф. Д-р Екхард Флор, Оливие Гаст, Константин Антон, Мустафа Айдън, кампании като Syncon –Австрия, FranchiseNet – Германия, и много други. Като част от Българска франчайз асоциация сме съоснователи на Black Seа Franchise Federation.

Нашият екип разглежда икономическата криза не като пречка, а като възможност. Уникалните концепции се раждат в трудни времена, тогава, когато има недостиг на финансов ресурс, слабо потребление и висококонкурентен пазар. Тежките икономически условия са тест за устойчивостта на всяка бизнес концепция и катализатор на интелигентни и практични бизнес решения. Ние познаваме отлично възможностите на франчайз бизнеса и неговата сила да бъде сигурна алтернатива на всеки друг бизнес в такива времена. И затова, една от нашите цели е да създадем оригинални, отличителни франчайз концепции със стабилна и дългосрочна визия за растеж и потенциал за международно развитие. Искаме да подкрепим тези български предприемачи, които имат смелостта, амбицията и волята да направят следващата решителна стъпка към бизнес развитието си – създаването на франчайз концепция.
 

One reply on “FED.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *