Keep Calm and Start It Smart

Две са основните стъпки, които трябва да се направят след събиране на обратна връзка:
1) да се поучиш от откритите тенденции;
2) да действаш според направените изводи.

Това правим и ние след всяка фийдбек-форма, която изпратим до вас. Събраната информация бива анализирана и целият екип на Start It Smart се запознава с крайните резултати и тенденции, които излизат от фийдбека. И разбира се по-важната стъпка от този процес е действието. Действието да създаваме по-стойностни събития и да оказваме все по-голямо влияние върху предприемаческата среда в България.

keep-calm-and-start-it-smart

През последните месеци от комуникацията със средата се появи нова тенденция. Тенденция за необходимост от развитие на предприемаческата среда не само в София, но и в други градове.
 

“Би било хубаво такива събития да не се случват само в столицата ами и в други части на България. Може би това е предизвикателство, което трябва да приемете и да се опитате да насърчавате предприемаческия дух и в други по-големи градове.”

 
“+1 … Но какво да правим ние, предприемчаите от населени места като …”

 
Освен това вярваме, че изразът “предприемаческа среда в България” не се свежда само до предприемаческата среда в София. А българската стартъп екосистема в никакъв случай не се ограничава единствено до района на столицата. В много други градове съществуват добри условия за създаване или вече за развитие на подобна среда.

Това са и причините в Start It Smart да започнем работа върху проект наречен Start It Smart | Social Franchise.

social-franchise-logo

Социалният франчайзинг по дефиниция е вид фанчайзинг, ориентиран не толкова към изкарването на печалба, колкото към постигането на обществено полезни цели.

Какво е Start It Smart | Social Franchise?

Проектът представлява мултиплициране на целия модел на организацията, който се предоставя на активни млади хора в различни градове в България и по него се изгражда предприемаческата екосистема, която ние изграждаме вече почти 5 години в София.

Описахме подробно цялата оперативна дейност, която стои зад нашата организация, всички инструменти, които използваме за вътрешна и външна комуникация, как се организират и провеждат различните събития от нашето портфолио, какви са дейностите и задълженията на всяка роля на членовете на клуба. Описахме всичко като започнахме от генерални въпроси като визия, мисия, ценности, минахме през цялата структура на проектите на Start It Smart, и стигнахме до най-малката техническа подробност. И в тези документи се съдържа всеки научен урок, целия четиригодишен ноу-хау за това как се създава и развива предприемаческа среда. А за правилната формулировка и структура на документите ни помогнаха партньорите от FED.bg.
 
social-franchise-positioning

Целта на Start It Smart | Social Franchise е да изиграе ролята на мултипликатор на вече успешно функциониращата система от дейности на организацията.

 
Към края на 2013 г. можем да се похвалим с един успешен пример – Start It Smart | Ruse, които работят в тясна връзка с Русенски университет. Създава се Start It Smart | Burgas и преговаряме активно с още няколко града в (и извън) България.

Важно е да отбележим, че разширяването на дейността ни не е самоцел. Start It Smart ще се появи в подходящото време и само в райони, където има необходимост. Задължително условие е хората зад локалната организация да са наистина подходящите активни млади хора с морални ценности, мотивация и възможност да движат локалната организация.

Ползите са огромни. Затова ако имате желанието и възможността да съберете екип, с който да създадете локална Start IT Smart организация, влезте в www.startitsmart.com/clubs и скоро може да се озовете в центъра на:

  • Солиден и подкрепящ се екип от активни хора, които се уважават и подкрепят в това да стартират проекти, да развиват бизнесите си и да споделят помежду си специфични знания.
  • Предприемаческа екосистема. Чрез вдъхновяването на млади хора и подкрепяйки ги да развият своите стартъпи, разпространявайки предприемачеството и стимулирайки споделянето на идеи и know-how.
  • Влиятелна мрежа от интернационални контакти, ще се срещате с успели предприемачи и ще се изграждате като лидер на мнение в локалната предприемаческа екосистема.
  • Бранд и подкрепа. Ще се възползвате от структурата и търговската марка на Start It Smart и подкрепата от наша страна в изграждането на аудитория, намирането на партньори, ментори и спонсори. Даване на ноу-хау на новите създатели, чрез тясна връзка с нас, помощ от наша страна, обучения и др.

Бъдете активни! Бъдете инициативни! Бъдете Start It Smart! 🙂


 
PS: Ако имате предложение за град, в който младите хора имат нужда от помощ да превърнат идеите си в успешен бизнес, моля запишете го в нашата Facebook анкета.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *