Idea Challenge

Kлубът по Предприемачество Start IT Smart стартира състезание-предизвикателство за бизнес идея, озаглавено:

„Как бих променил света си ?”

Студентите с желание и потенциал, които чувстват, че нещо не е наред и желаят да бъдат част от решението, а не от проблема, могат да представят идеите си за жизнеспособен бизнес, който има положително въздействие върху заобикалящата го среда ( околна среда, общество, университет ).

Start IT Smart съвместно с Център за Трансфер на Технологии, Start UP Foundation и Bulgarian Business Angels Network вярва, че едно ново поколение от млади хора, стартиращи бизнес може да изиграе фундаментална роля в промяната към по-добро. Компании, ръководени от такъв тип устойчиви, дългосрочни практики могат да подобрят живота на хората и да преобърнат опустошаващото влияние на човека върху природата. Най-невероятното е, че това е възможно без да се отрази негативно на печалбата, дори обратно.

За да продължим напред се изисква от нас студентите да усвоим нова перспектива – начин на мислене, при който бизнесът работи в хармония със заобикалящата го социална и природна среда. Изисква се насърчаване на ново разбиране за „bottom line”, което се простира отвъд финансовата възвращаемост на инвестициите в обществото и околната среда за една компания. Точно поради това призоваваме всички компании да участват в състезанието, както преценят за добре. Награди има само за студентите, за всички други наградата е една по-добра България!

Утрешните успешни предприятия ще бъдат тези, които са готови да оспорят традиционните бизнес норми и да видят възможности в устойчиви на времето практики. Това ново поколение предприемачи ще се появи от иновативните идеи родени днес. Нашата цел е да помогнем на тези идеи.

Ако и ти си студент, то вероятно имаш много идеи и още по-вероятно нямаш опит, което моментално ти дава най-добрите шансове да разбиеш нормите. Точно хората, които не знаят, че „няма решение”, намират решението.

Действай по идеята си :

Представи си бизнес, чиито продукти или услуги биха имали позитивен ефект върху обществото и/или околната среда. Използвайте текст, снимки и/или видео, за да опишете идеята си!

Опишете:

  • проблемите и нуждите, които адресира (Какво ?);
  • целевия пазар (Кого ?) ;
  • как би помогнала на хората и/или планетата (Как ?);

Изисква се кратко описание на мотивацията на кандидата да осъществи идеята си.

Краен срок :
15.1.2010

За повече информация :

Критерии | Наградa | Оценяване | Регистрация | Партньори
team@startitsmart.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *