Start It Smart | Burgas

Start It Smart | Burgas е първата организация извън София, основана през 2013 година след като основателите й се запознаха със Start It Smart на нетуркинг събитие в betahaus | sofia.

ЧЛЕНОВЕ

ivan m

Иван Милтядов

mihaelab

Михаела Белорешка

nadeto

Надежда Терзиева

simonak

Симона Кабадова

ЛЕГЕНДА НА ПРЕЗИДЕНТИТЕ

2013 - понастоящем:

nadeto

Надя Терзиева

Президент
n.terzieva[at]burgas.startitsmart.com
ivan m

Иван Милтядов

Вице Президент
i.miltiyadov[at]burgas.startitsmart.com
mihaelab

Михаела Белорешка

Вице Президент
m.beloreshka[at]burgas.startitsmart.com
simonak

Симона Кабадова

Вице Президент
s.kabadova[at]burgas.startitsmart.com