В началото на 2010 година клубът по предприемачество „Start It Smart” организира Idea Challengе 2010 – състезание за иновативни бизнес идеи. На него студенти с потенциал и желание да променят света около себе си представиха 15 свои идеи за жизнеспособен и отговорен бизнес. Най-добрите пет от тях спечелиха менторство от организации като Start UP Foundation, Ideas-BG, CEED, Strategize!, Център за трансфер на технологии, Мрежа на българските бизнес ангели, NEVEQ, Български институт за управление и технологии и VP Consulting, за да могат да превърнат идеите си в