Съвременните методи за управление представени в Русе

На 15 февруари в сградата на компанията за мъжка мода „Топ Мен“ на ул. Потсдам 10 се проведе отворен семинар на тема „Съвременни методи за фирмено управление – съвети от практиката“. Лекторът на събитието Огнян Василев е изявен професионалист в областта на системното управление, с дълбоки знания и значителен практически опит в Тоталното управление на качеството, Стройните (Lean) техники, Теория на ограниченията, както и в методологии като Шест Сигма и организираното решаване на проблеми.

Господин Василев представи съвременните методи за фирмено управление и как те могат да бъдат използвани комбинирано за реализиране на фирмената стратегия и увеличаване на рентабилността на компаниите. Много ценни бяха съветите от практиката на г-н Василев, който е директор по качеството на най-голямата българска електронна фирма – „Интегрейтид Микро-Електроникс България“ от 2001 г. Специален фокус беше отделен за това кои са предимствата на различните методики и как те могат да доведат до подобряване на ключови показатели на компаниите, които ги прилагат.

Като най-ефикасни и предпочитани г-н Василев посочи Lean техниките и Теория на ограниченията. Първите помагат за това да се идентифицира кои дейности в компанията създават стойност и съответно клиентите са готови да плащат за тази стойност. Следващата стъпка е елиминирането на всички процеси, които не участват в създаването на стойност. Теория на ограниченията от своя страна е фокусирана върху установяване на ограниченията и тесните места в организацията и вземане на мерки за преодоляване на тези ограничения.

Интересна беше тезата на Огнян Василев, че България може да постигне значителен прогрес и подобряване, ако ценностите и дисциплината научени в бизнеса се пренесат в семейството, а от семейството в обществото. По този начин бизнесът може да допринесе и да бъде пряк катализатор на позитивна промяна в нацията.

Събитието бе организирано от клуба по предприемачество Start It Smart | Ruse и бе посетено от близо 100 човека – мениджъри и служители на компании от Русе, предприемачи и студенти.

managementruse1

managementruse12

managementruse13

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *