Бизнес планиране – основите (част първа)

business-planning-guide
Какво е бизнес план?

Накратко бизнес планът е писмено описание на бъдещия ти бизнес. Това е документ, който описва, какво планираш да правиш и как планираш да го направиш. Ако нахвърлиш няколко реда на лист хартия, описващи какво възнамеряваш да правиш в бъдещe, ти всъщност пишеш бизнес план или поне неговия зародиш. Бизнес плановете обикновено се използват от предприемачи, търсещи финансиране, за да представят своята визия на потенциални инвеститори. Те също се използват от вече съществуващи фирми, за да предначертаят по най-добрия начин пътя, който фирмата трябва да извърви в даден период от бъдещето. Управлението на успешен бизнес, без добър бизнес план е почти невъзможно. Обикновена повечето хора в България гледат на бизнес плана като средство, чрез което да получат финансиране от дадена кредитна институция или инвеститор. Но всъщност бизнес плана за една фирма е нещо много по-важно от това. Чрез него предприемача е наясно със сегашното състояние на фирмата си и нейната позиция на пазара. Също така може да планира до голяма степен нейното бъдещо развитие, както и възможностите и проблемите, които може да срещне по пътя.

Какво включва един бизнес план?

Накратко бизнес планът представя твоите бизнес цели, стратегиите, които ще използваш, за да ги постигнеш, потенциалните проблеми, които можеш да срещнеш по пътя, както и действията, с които да ги преодолееш, управленската организационна структура и накрая капиталът, който ти е необходим, за да стартираш и да управляваш успешно фирмата си в бъдеще.
Добрия бизнес план следва общоприети насоки за форма и съдържание. Три са основните му части:
-Бизнес концепцията – където описваш своята бизнес структура, основен продукт, както и това как планираш да направиш бизнеса си успешен.
-Маркетингова част – тук описваш и анализираш своите потенциални клиенти-кои са и къде се намират, какво ще ги накара да закупят продукта и така нататък. Тук също така анализираш своите преки и непреки конкуренти и това как възнамеряваш да се позиционираш, за да ги победиш.
-Финансова част – финансовата част съдържа счетоводния баланс на фирмата, отчет за приходите и разходите, отчета за паричните потоци, както и други важни финансови съотношения. Направата на тази част от бизнес плана обикновено изисква помощта на счетоводител и добър софтуер.

Колко дълъг би трябвало да бъде твоя бизнес план?

В зависимост от естеството си, всеки бизнес план може да бъде полезен без значение от обема си. Твоя бизнес план може да бъде драсканица върху лист хартия или подробен план от над 100 страници, описващ детайлно миналото, настоящето и планираното бъдещо състояние на твоето предприятие.
Ако имаш семпла концепция, вероятно ще бъде достатъчно, да представиш всичко с няколко изречения.От друга страна обаче ако възнамеряваш да станеш основател на напълно нов вид бизнес или дори нова индустрия, вероятно ще са ти необходими доста повече обяснение, за да предадеш всичко, което искаш на тези пред когото представяш бизнес плана.
Целта на планът ти също до голяма степен предопределя неговия обем. Ако неговата цел е да привлечеш милиони, които да вложиш в рисков иновативен бизнес, трябва да можеш да дадеш подробни и детайлни обяснения за всеки един аспект, засягащ бъдещия бизнес, а освен това трябва да бъдеш и много убедителен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *